Beroepsoriëntatiemap

Voor Utrechtzorg ontwikkelden wij een presentatiemap met drie vouwflyers. Dit totaalpakket wordt ingezet bij decanen
en docenten om middelbare scholieren te informeren over een beroepskeuze binnen de zorg- en welzijnsector.
Per opleidingsniveau zijn er overzichtelijke opleidingsschema’s door ons ontwikkeld om de informatie op een
prettig leesbare manier aan te bieden aan de jonge doelgroep.

Klant

Utrechtzorg

Project

Beroepsoriëntatiemap

Eindproduct

Map met folders