Campagne boekje

Voor de lokale politieke Partij Beuningen Nu & Morgen ontwikkelen wij al jaren de campagne uitingen. Partijleden
worden nauw betrokken bij de creatieve ontwikkeling van hun eigen communicatietools. Een mooi voorbeeld daarvan
is het boekje waarbij de partijleden op een persoonlijke manier hun visie profileren aan hun kiezers.

Klant

BN&M

Project

Verkiezingscampagne

Eindproduct

Boekje